Direct contact? Bel: 06 - 107 963 94

HomeTeamontwikkelingLencioni Team Programma

Lencioni Team Programma

Het bouwen van een effectief en samenhangend team is buitengewoon moeilijk. Maar het is ook simpel.
Samenwerken vereist geen grote intellectuele inzichten of meesterlijke tactieken. Meer dan wat dan ook komt het neer op moed en doorzettingsvermogen. 

Not finance. Not Strategy. Not Technology. It is Teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it's so powerfull and so rare' - Patrick Lencioni

Patrick Lencioni ontwikkelde een model van 5 disfuncties binnen teams in piramide-vorm. Hiermee legt hij in 5 volgordelijke stappen de disfuncties van teams bloot. De ware maatstaf van een team is dat het de resultaten bereikt die het wil bereiken. Om dat op een consistente, continue basis te doen, moet een team de vijf disfuncties overwinnen. Het begint bij de basis: vertrouwen. Vanuit vertrouwen komt er ruimte voor conflict.  Met voldoende commitment en verantwoordelijkheid kunnen vervolgens de (team) resultaten behaald worden.  

De piramide van Lencioni

  • De afwezigheid van vertrouwen. Teamleden zijn terughoudend om kwetsbaar tegenover elkaar te zijn, niet bereid om hun fouten toe te geven, hun zwakheden te erkennen of om hulp te vragen.
  • De angst voor conflict. Zonder een fundament van vertrouwen is het debat over belangrijke kwesties gefilterd en emotieloos. De kans op destructieve, back-channel sniping neemt toe en de besluitvorming is minder effectief als echte perspectieven worden onderdrukt.
  • Gebrek aan commitment. Het gebrek aan duidelijkheid, buy-in of gezond debat verhindert teamleden om beslissingen te nemen waar ze zich aan zullen houden; Dubbelzinnigheid, verwarring en frustratie heersen.
  • Vermijden van verantwoordelijkheid. De noodzaak om interpersoonlijk ongemak te voorkomen verhindert teamleden om elkaar verantwoordelijk te houden, vooral als er geen duidelijk en overeengekomen actieplan is.
  • Onvoldoende aandacht voor resultaat. Wanneer teamleden elkaar niet verantwoordelijk houden voor het individuele ego, worden erkenning en persoonlijke status belangrijker dan collectieve teamresultaten.
 

Programma's 

Van Meerwaarde biedt een volwaardig teamprogramma aan voor teams.

De start van het traject is een teamassessment waarmee alle 5 de disfuncties binnen het team in kaart worden gebracht. Door middel van het invullen van een vragenlijst wordt per laag van de piramide een teamscore gemeten. Op basis van de uitkomsten, welke onderdeel zijn van een volledig assessmentrapport, is er een volledig programma opgesteld om met de uitkomsten aan de slag te gaan. 

Van Meerwaarde biedt ook een (open inschrijving) workshop aan voor Leiders die de samenhang en het functioneren van hun team willen verbeteren door het toepassen van het 5 disfuncties model. Meer informatie hierover is beschikbaar op aanvraag. 

Ja, ik wil contact